Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi ude wancama uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo.

ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade.
John 3: 16

Unomdla kwizibuyekezo ezivela eMecca ukuya kuKristu?
Bhalisa apha kwincwadana yethu.

Cofa apha

“Washiywa entlango eshushu yaseSaudi kangangeeyure xa wayeneminyaka emine ngutata owayefuna ukwenza indoda ngaye, wabethwa ngaphambi kokuba afikelele ebusheni ngokwenza eyona mpazamo incinci ekufundeni iQuran, eqeqeshelwe ukubathiya nokubangcungcuthekisa abo bangakholwayo Iminyaka yokuqala yeshumi elivisayo, etyelelwe nguYesu ephupheni, esamkela uKristu kwaye enikela ngobomi bakhe kuMsindisi wakhe, ejongene nentshutshiso ekrakra, uGqirha Ahmed ngoku unikezela ubomi bakhe ekwabelaneni ngeendaba ezilungileyo nabantu bakhe kwaye ebatsalela kulwazi olusindisayo lukaKristu. . Ezi ngamafutshane ngobomi bukaGqirha Ahmed. Kodwa le ncwadi ingaphezulu kobungqina. Ikwayindlela yokuqala kwi-Muhammad ne-Islam. Umbhali, kwimifanekiso eqingqiweyo uveza ubunzima bokukhula eSaudi Arabia kunye nentshutshiso ekrakra emva kokuguquka kwakhe. Ugqirha Joktan ngoku ungumlandeli ovuyayo, onethemba kwaye onomdla noYesu onombono wabantu bakhe. Sukufunda nje le ncwadi, thabatha inyathelo lokukhuthaza lo mzalwana uthandekayo unikwe umbono kaThixo esenza kakuhle ukuba simxhase. ”

-Georges Houssney,
Mongameli, Horizons International. i-USA
Umbhali wencwadi ethi "Engasting Islam"

UGeorges Houssney, Amazwe aphesheya

“UGqr. U-Ahmed Joktan uxelele ibali lobabalo lukaThixo lusebenza. Unika ukuqonda kwiinkolelo zale mihla eziza kunika ukuqonda kumfundi ongenguye owamaSilamsi. Ngaphezulu koku, incwadi yakhe kukuziqhelanisa nobubele bukaThixo obunikwe wonke umntu. Ndiyathemba ukuba uhambo lwakhe luya kuthando lukaThixo Ngaba bIbali lakho, nawe. ”


—UChris Fabry, eChicago, eIllinois
i-USA

Umkhosi, uChrist Fabry Phila kwiRadio Moody

Umbhali “Wegumbi Lemfazwe: Umthandazo Sisixhobo Esinamandla”

 

UChris Fabry , UChris Fabry

Incwadi ethi "From Mecca to Christ" ebhalwe nguGqirha Ahmed Joktan, owazalelwa wakhulela eSaudi Arabia, bubungqina obunyanzelekileyo bokuguquka kwakhe phesheya kunye namava akhe othusayo ekubuyeni kwakhe xa wabelana ngenkalipho ngeendaba ezilungileyo namanye amaSaudi nabanye. AmaArabhu kwindawo yeGulf. Ikwangumzekelo oqaqambileyo woloyiso lothando olusentliziyweni yakhe ngabantu bakowabo abalahlekileyo, nangona babephethwe gadalala. Ukusekwa kwakhe kwe "Mecca to Christ Ministries" ngumvuzo othandweni lwakhe olungapheliyo kubantu bakhe. Incwadi yakhe ivala ngesimemo sothando sokuzimanya naye kubuphathiswa bakhe. ”

—UGqr. UDon McCurry, Imithombo yeColorado, eColorado
i-USA

Abaphathiswa kumaSilamsi

UGqr Don McCurry, UGqr Don McCurry

Olu luhambo olungaqhelekanga ukusuka kwilungelo lamaSilamsi ukuya ekutshutshiseni uKrestu, lonke ixesha lokudibana noYesu ephupheni eAuckland, NZ, ngo-2010. Ndadibana noMpostile uPawulosi wale mihla kwaye ndiqala ukuva amabali akhe, xa uAhmed wayetyelele icawe yethu ngo-2017. Ukunyanzela kunamabali akhe okubandezeleka, yayingumlinganiswa wakhe onobabalo ofana noKristu kunye nomsebenzi oguqulweyo wobomi, enomthwalo okhethekileyo wokuhambisa ivangeli kubantu bakhe baseSaudi kwaye axhobise abanye ukuba bafikelele kubo. Funda ibali lakhe-awuyi kufuna ukuyibeka phantsi!

-Umfu Steve Jourdain, Palmerston North, New Zealand

Umphathiswa oMkhulu, iSt Alban's Presbyterian Church

“Alithandabuzeki elokuba elona bali limangalisayo lokuguqula iBhayibhile lelo likaSawule waseTarso edibana noKristu ovukileyo endleleni eya eDamasko. Eli bali lenguqu ka-Ahmed Joktan lineempawu ezithile ezimangalisayo. Ukusukela ekuhlanganeni kwakhe okunamandla noKrestu ovusiweyo kwigumbi lehotele e-Auckland kunyaka omnye ngeRamadan, ukuya kumazwi eNkosi kuPaul athi "uza kumbonisa indlela amelwe ukubuva ubunzima ngenxa yam", le ncwadi ilanda uhambo luka-Ahmed ngentshutshiso kunye nokubandezeleka kokubini kusapho nakurhulumente. Kukujika kwiphepha, kwaye kufanelekile ukuba kufundwe. ”

            —UMurray Robertson, eChristchurch, eNew Zealand

            Owayesakuba nguMfundisi oMkhulu, iSpreydon Baptist Church

UMurray Robertson, Icawa yaseSpreydon Baptist

"Isimanga samaSilamsi esijika sikholelwa kuYesu Krestu sesona sigqithileyo kuthotho" lwezimanga "eziye zaphawula ukuhamba kukaMoya oyiNgcwele kwihlabathi lonke kulenkulungwane iphelileyo. Eyona nto imangalisa kakhulu kukuguqulwa okungaqhelekanga konyana we-mufti waseMecca, u-Ahmed Joktan. Le ncwadi ichaza ukuguquka kwakhe okungalindelekanga kunye nembandezelo eyoyikekayo awayifumana ngenxa yoko. Libali lobabalo olumangalisayo lweNkosi kunye nobungqina obunenkalipho yemvelaphi yamaSilamsi. Ukuba le nto yenzeke kwelakowethu eNew Zealand, kude lee nezwe lamaSilamsi, ingumbulelo ongazenzisiyo kuThixo. ”

-Rob Yule, ePalmerston North, Nyu Zilend

Umphathiswa waseNew Zealand odla umhlala-phantsi wase-Presbyterian, umbhali, kunye nowayesakuba nguMongameli weCawa yase-Presbyterian yaseAotearoa New Zealand

URob Yule, URob Yule

WONKE UMNTU UYAHLUKA

Joyina umbutho wethu ukuqhubela phambili uBukumkani bukaThixo kwiindawo apho ivangeli ingazange ive khona ngaphambili (KwabaseRoma 15:20). Ukusukela ngo-2015 sincede…

IMecca kuKristu ngama-501 (c) (3) hayi ngombutho wenzuzo. Igalelo litsalelwa irhafu ukuya kuthi ga kwinqanaba elivunyelwe ngumthetho eMelika.

Umnqophiso wethu
0+
Abantu bafikelele kunyaka wama-2021
0+
IiVisa zinikwe iMecca
0
iilwimi
0+
Ngaphantsi Iicawa zityaliwe
0
Abavangeli siyabaxhasa
IsiNgesi
Audiobook
Spanish

Izihloko Latest

Sisonke senza wonke umahluko

IsiNgesi
Audiobook
Spanish
JONGA ONKE AMANQAKU ETHU

TSHINTSHA UBOMI NAMHLANJE

Bambisana nathi ngomthandazo nangemali ukuqhubela phambili uBukumkani bukaThixo

UKUZITHANDELA
FUNDA MANJE